Misafir Kullanıcı YapıForumu Blog'unda misafir yazarlar tarafından paylaşılan içeriklerdir. Sektörel bilgi, belge, döküman ve blog yazılarınızı siz de paylaşabilirsiniz.

Zemin Yapısının Taşıyıcı Sistem Üzerine Etkileri Nelerdir?

2 dakikada okuyabilirsiniz

Zemin yapısının taşıyıcı sistem üzerine etkileri yapı tasarımı yapan mühendisler için önemli bir noktadadır. Bir binanın dış görünüşünden önce güvenliği çok önemlidir. Bu nedenle ilk başta zemin incelemeleri yapılır.

Taşıyıcı sistemler zeminin sınıfına ve taşma gücüne göre değişmektedir. Zeminin özellikleri yapının tasarımını direkt olarak etkiler. Bu nedenle yapının nihai tasarımına geçilmeden önce zemin araştırılmaları gerçekleştirilmelidir.

Taşıyıcı sistemin tasarımında üç önemli koşul yer alır;

1- Muhtemel depremler için dayanıklı bir mimari tasarım

2- Tasarımın yasal yönetmeliklere uygun olması

3- Kullanılan malzemelerin kalitesi ve denetimi

Bu üç koşul yerine getirildiği takdirde afet durumlarıda can kaybı yaşanmaz ya da minimum düzeyde gerçekleşir.

Zemin Derinliğinin Taşıyıcı Tasarımındaki Önemi

Zemin yapısının taşıyıcı sistem üzerine etkileri birden fazla parametreye bağlı olduğu gibi en çok etkileyen faktörlerden birisi zeminin derinliğidir. Peki bir yapının taşıyıcısının konulması gereken en ideal derinlik hangisidir?

Yapının köküne en uygun olan derinlik yönetmelikler gereği Vs(Sismik Kesme Dalgası Hızı) > 700 m/sn olan derinliktir.

Taşıyıcının sağlamlığı ve güvenirliği açısından, taşıyıcı sistemler tespit edilen zemin derinliğine kadar sürekli bir biçimde devamlılık göstermelidir.

Kullanılan beton malzemesinin sünekliği ve dayanımının yanında ağır kütleli katlar zemine daha yakın noktalarda konumlandırılarak inşaa edilmelidir.

Zemin Türlerinin Taşıyıcı Sistem Üzerine Etkileri

zemin yapısının türleri

Zemin yapısının taşıyıcı sistem üzerine etkileri konusu düşünüldüğünde zeminin türü ilksel olarak ele alınması gereken bir faktördür. Farklı zemin türlerine göre farklı yapıda taşıyıcı sistemler oluşturulmalıdır.

Zemindeki kayacın iri ya da küçük taneli olmasına bağlı olarak herhangi bir sarsıntıda meydana gelebilecek salınımlar hesaplanır. Bu taşıyıcı sistemin dayanabileceği bir salınım miktarı ile doğru orantılıdır.

Yapı kökünün derinliğinin 5 m olduğu bir yapıda, zemin emniyet gerilmesi değerinin 1.7 ile 1.9 kg/cm2 olduğunu farzedelim.

Aynı zamanda zemindeki salınım peryodu da 0.2- 0.3 sn olsun. Böyle bir durumda zemin üzerine yapılacak olan yapının salınım peryodu 0.6 sn değerini alacaktır. Bunun nedeni ise yapının zemine göre daha yüksekte ve dikey konumda bulunmasıdır.

Statik açıdan sağlam bir bina yapmak için sağlam bir anakaya üzerine yoğruk bir düzende yer alan silt ve kumlu bir zeminin zararı olmayacaktır. Sismik hızların aynı yönde derinlik ile artıyor olması da doğru bir zemin türü seçtiğinizin göstergesi olabilir.

 

Bu yazı Makale Ekle sayfası üzerinden Oğuzhan adlı ziyaretçimiz tarafından YapıForumu Blog için özel olarak hazırlanmıştır. Siz de uzmanı olduğunuz konularda hazırlayacağınız yazıları paylaşabilirsiniz.

Siz de uzmanı olduğunuz bir konu hakkında makale ekle sayfasından kendi yazılarınızı veya haber içeriklerinizi paylaşabilirsiniz.

Misafir Kullanıcı YapıForumu Blog'unda misafir yazarlar tarafından paylaşılan içeriklerdir. Sektörel bilgi, belge, döküman ve blog yazılarınızı siz de paylaşabilirsiniz.

Çevre Denetim Yönetmeliği yürürlüğe girdi

Physco
40 saniyede okuyabilirsiniz

İnşaat Maliyetleri Son 3 Yılın Zirvesinde!

Physco
59 saniyede okuyabilirsiniz

Bu yazıyı yorumlayın!