Misafir Kullanıcı YapıForumu Blog'unda misafir yazarlar tarafından paylaşılan içeriklerdir. Sektörel bilgi, belge, döküman ve blog yazılarınızı siz de paylaşabilirsiniz.

Mevzii imar planı ne anlama gelmektedir?

1 dakikada okuyabilirsiniz

Mevzii imar planı hali hazırda yürürlükteki imar planları ile örtüşmeyecek durumda olan birkaç parselde yapılan imar planlarına denir. Mevzii imar planının düzenlemesi de imar kanunu ile gerçekleştirilmektedir.

Mevzii imar planı genel anlamıyla mevcut olan planların nüfus gibi sebeplerle yetersiz olması ya da yeni yerleşim alanlarının imara açılması gibi zorunlulukların olduğu durumlarda sosyal ve teknik altyapı planlarını karşılayan planlara denmektedir.

Mevzii imar planı nasıl yapılır?

Mevzii imar planının hazırlanma aşamasında ve uygulama aşamasında ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümleri uygulanmaktadır.

Bu nedenle mevzii imar planının yapılabilmesi için mevcut olan planların bölgedeki nüfusa yetersiz kalması ya da yeni yerleşim alanlarının imara açılması gibi durumların söz konusu olması gerekmektedir. Şehircilik ilkeleri ve kamu yararının gözetilmesi de gerekmektedir.

Aynı zamanda mevzii imar planı yapılmadan önce mevzi imar planı için parsel sınırlarının bölgedeki idare tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Planlanan alan içerisinde maliklerine ulaşılamayan ya da malikleri bulunmayan alanların da yüzde 20’yi aşmaması şartı aranmaktadır.

Bir diğer önemli mesele ise mevzii imar planının hazırlanma aşamasında kamuya ait bir yol bağlantısının kurulması gibi hususlar da göz önünde bulundurulmaktadır.

Mevzii imar planı hazırlanırken istenen bazı evraklar vardır. Bunlardan en önemlisi 1/1000 ölçekli olmak kaydıyla koordineli arsa çapı ve tapu kayıt örneğidir.

Diğer belgeler arasında arsa eğer kooperatife ait ise kooperatif ana sözleşmesi ve üye sayısının belirtildiği belge, teklif planlarının belirtildiği belge, plan inceleme harcı ve plan açıklama raporudur.

Mevzii imar planı kimler tarafından yapılmaktadır?

Mevzii imar planı yapacak olan kişilerde bazı yeterlilikler aranmaktadır.

Bunlardan en önemlisi mevzii imar planı yapacak kişilerin üniversitelerin şehir planlama, bölge planlama veya mimarlık fakülte ve bölümlerinden mezun olma özelliği aranmaktadır.

Mimar unvanı olanların ise mevzii imar planı yapabilmesi için lisansüstü eğitimi ile master veya doktor unvanını almış olma şartı aranmaktadır. Son düzenlenen kanunlara göre imar plan işleri yalnızca şehir bölge planlama mezunları tarafından yapılmaktadır.

 

Mevzii imar planıyla ilgili bu yazı Makale Ekle sayfasından Ahmet Tufan Öner bey tarafından paylaşılmıştır. Siz de uzmanı olduğunuz bir konu hakkında yazabilirsiniz.

Siz de uzmanı olduğunuz bir konu hakkında makale ekle sayfasından kendi yazılarınızı veya haber içeriklerinizi paylaşabilirsiniz.

Misafir Kullanıcı YapıForumu Blog'unda misafir yazarlar tarafından paylaşılan içeriklerdir. Sektörel bilgi, belge, döküman ve blog yazılarınızı siz de paylaşabilirsiniz.

Geoteknik raporu nedir?

Murat E.
1 dakikada okuyabilirsiniz

İfraz nedir? Nasıl yapılır?

Sunaç T.
1 dakikada okuyabilirsiniz

Enerji kimlik belgesi nasıl alınır?

Sunaç T.
1 dakikada okuyabilirsiniz

Bu yazıyı yorumlayın!