Misafir Kullanıcı YapıForumu Blog'unda misafir yazarlar tarafından paylaşılan içeriklerdir. Sektörel bilgi, belge, döküman ve blog yazılarınızı siz de paylaşabilirsiniz.

Jeoloji Ve Jeofizik Mühendisliği Arasındaki Farklar Nelerdir?

2 dakikada okuyabilirsiniz

Jeoloji ve jeofizik mühendisliği arasındaki farklar nelerdir sorusu üniversite tercihi yapmakta zorluk yaşayan mezun öğrenciler için bir merak konusu olmuştur. Bu iki mühendislik dalı çoğunlukla bir arada kullanılan ve çokça karışıtırlan iki mühendislik alanıdır. Fakat iki disiplinin de kendi içerisinde farklı uygulama alanları ve metodları bulumaktadır. Jeoloji yeraltındaki katmanların, süreksizliklerin ve materyallerin kimyasal özelliklerini ve statik durumlarını inceleyen bir bilim dalıdır.

Jeoloji mühendisleri yeraltını incelerken elektronik ekipmanlar kullanmaz. Yeryüzünde yer alan coğrafi unsurların, formasyonların ve mostraların izlerini sürerek bunların yeraltındaki uzanımları hakkında fikir yürütmeyi sağlar. Jeoloji mühendisliği inşaat alanında yapılan zemin çalışmalarında ve tünel yapımlarında etkin olarak kullanılmaktadır.

Jeofizik mühendisliği jeoloji ve fizik bilimleri ışığında elektronik ekipmanlar kullanarak adeta yeraltının bir filmini çeker. Bu özelliği jeofiziği jeolojiden farklı kılmaktadır. Çünkü jeoloji alanında yeraltı haritalanması, bilinen tektonik hareketler ve formasyonlar üzerinden çıkarım yapılması ile gerçekleştirilir.

Jeoloji ve jeofizik mühendisliği arasında benzer faaliyetler de yer almaktadır.

Örneğin; arama faaliyetleri. Jeofizik mühendisleri bir alanda araştırma yaptıktan sonra sonuçları teslim eder ve sahayı terkeder. Jeoloji mühendisleri muhtemel maden araştırması aşamasında yer alırken aynı zamanda bu madenin çıkarılma sürecinde de yer almaktadır.

Jeoloji Ve Jeofizik Mühendislerinin Ortak Çalışma Alanları Nerelerdir?

Jeoloji ve jeofizikçilerin en çok ortak çalıştığı sektörlerin başında enerji sektörü gelmektedir. Petrol ve doğalgaz aramalarında sismik yöntemler vazgeçilmezdir. Sismik yöntemlerde uzmanlaşmış jeofizik mühendisleri bu projelerde yeralmak zorundadır.

Bunun yanında bulunacak muhtemel hidrokarbon yatağının yerinin ve rezervuar boyutunun tahmini için keşif sondajları yapılmaktadır. Bu keşif sondajları jeofizikçilerin sismik veriler sonucunda önerdiği yerlere jeologlar ile birlikte karar verilerek açılır. Bu açıdan iki disipline mensup mühendislerin de birlikte olması önem arzetmektedir.

Jeoloji ve jeofizik mühendisliği arasındaki farklar amaç olarak ayrılmadığı için daha fazla ortak çalışma alanının olması kaçınılmaz bir gerçektir. Jeolog ve jeofizikçilerin ortak çalışma alanlarından bir diğeri ise inşaat sektörüdür.

Bu tür alanlarda genellikle jeologlar tercih edilse de mega projelerde hata ihtimalini ve muhtemel felaketleri önlemek amacıyla jeofizik mühendislerinden de yararlanılır. Büyük projelerde yine sismik yöntemler ile zeminin yüksek çözünürlüklü bir haritası yapılarak, zeminin sağlamlaştırılması adımlarında gerekli önlemler alınır. Son yıllarda yürürlüğe giren yeni yönetmelikler ile birlikte bu iki mühendislik dalının da imza yetkileri önemli bir noktaya gelmiştir.

Jeofizik Mühendisliği Jeolojinin Alt Dalı Mıdır?

Jeoloji bilimi jeofizik mühendisliğine göre daha eski bir geçmişe sahiptir. Bu nedenle çoğu zaman jeofizik mühendisliğinin jeolojinin bir alt dalı olduğu yanılgısına kapılabilirsiniz. Jeoloji genel anlamı ile dünyayı inceleyen bir yöntemken bu metodun yeterli olmamasından dolayı gelişen teknolojiler kullanılarak farklı araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle ortaya jeofizik bilimi çıkmıştır. Jeoloji bilimi yerin kimyasal özelliklerine odaklanarak araştırma yaparken, jeofizik bilimi ise daha karmaşık fiziksel ve matematiksel parametreler kullanarak işin temeline inmeye çalışır.

Jeoloji ve jeofizik mühendisliği arasındaki farklar uygulama alanında belirgin olarak ortaya çıksa da ortak bir amaca hizmet ettiği için birisinin diğerine üstünlüğü söz konusu değildir. Bilimsel araştırmalarda üstünlükten çok karşılıklı bilgi paylaşımı ile çözüme odaklanılmalıdır.

Ülkemizde bu tür spekülasyonlar çok fazla olduğu için bilimsel çalışmalarda hızlı bir ilerleyiş ne yazık ki söz konusu olamamıştır. Buna rağmen jeofizik biliminin alt disiplini olan sismoloji alanı deprem ülkesi olmamız nedeni ile iyi bir noktaya gelmiştir.

Gerçekçi olmayan spekülasyonlar yerine bilimsellikten uzak olmayan tutumlar sergilemek hepimizin çıkarına olacaktır.

Jeoloji ve jeofizik mühendisliği arasındaki farklar yazısı, Oğuzhan Bey tarafından Makale Ekle sayfası üzerinden paylaşılmıştır.

Siz de uzmanı olduğunuz bir konu hakkında makale ekle sayfasından kendi yazılarınızı veya haber içeriklerinizi paylaşabilirsiniz.

Misafir Kullanıcı YapıForumu Blog'unda misafir yazarlar tarafından paylaşılan içeriklerdir. Sektörel bilgi, belge, döküman ve blog yazılarınızı siz de paylaşabilirsiniz.

Geoteknik raporu nedir?

Murat E.
1 dakikada okuyabilirsiniz

İfraz nedir? Nasıl yapılır?

Sunaç T.
1 dakikada okuyabilirsiniz

Enerji kimlik belgesi nasıl alınır?

Sunaç T.
1 dakikada okuyabilirsiniz

Bu yazıyı yorumlayın!