Murat E. YapıForumu.com Kurucusu ve aynı zamanda yazarı. Teknoloji, dijital trendler ve tasarım tutkunu bir mimar.

İmar Yönetmeliği’ne bugün eklenen yeni maddeler ne anlama geliyor?

5 dakikada okuyabilirsiniz

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik bugünkü (23.01.2020) resmi gazetede yayımlandı. Söz konusu değişiklikleri ve bu değişikliklerin ne anlama geldiklerini bu haberimizde sizlerle paylaşmaya çalışacağım.

Hepinizin bildiği üzere Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği son 3 yılda en az 5 defa değişti. Bir çok revizyona uğradı ve aldığımız haberlere göre 2021 yılı içerisinde de İmar Kanunu başta olmak üzere İmar Yönetmeliklerinde de değişiklikler yapılacak.

Bugünkü değişiklikler neleri kapsıyor?

Yapılan değişiklikleri madde madde inceleyerek yazımıza devam edelim.

1.) Normal katlara Kütüphane yapıldığında emsal hesabına dahil edilmeyecek!

Bu değişiklik ile birlikte artık yönetmeliğin 22. maddesi ve ilgili idarelerin plan notlarıyla emsal harici olan alanlar içerisine (yani yüzde otuz hesabına dahil alanlar) artık “Kütüphaneler” de eklenmiş durumda.

Tabi bazı şartlarla bu ekleme yürürlüğe girmiş;

 • Emsal harici olarak yapılabilecek bu kütüphane alanları en fazla 50 metrekare yapılabilecek.
 • Alışveriş merkezleri projelerinde kütüphane olarak gösterilen alanlar yine emsal harici olabilecek.
 • Alışveriş merkezlerine ilaveten 40’tan fazla bağımsız bölümü bulunan binaların normal katlarında, binanın ortak merdiveni ile bağlantılı, dışarıdan erişimi bulunmayan kütüphane hacimleri de emsal harici olarak projelendirilebilecek.

 2.) Bahçe duvarı yükseklikleri değiştirilmiş

“Bahçe duvarlarının yüksekliği; binaların yol tarafındaki cephe hatlarının önünde, yoldan kotlandırılan binalarda kaldırım üst kotundan itibaren 0.50 metreyi, yoldan yüksek olup tabi zeminden kotlandırılan binalarda ise parselin yol sınırındaki tabii zemin kotundan itibaren 0.50 metreyi, yol cepheleri gerisinde ise 1.5 metreyi geçemez.”

“Eğimli yollarda/arazilerde bahçe duvarı üst kotunun tretuvardan en fazla 1.50 metre yükseldiği durumlarda duvar üstten kademelendirilir.”

Bu tam olarak şu anlama geliyor, yönetmelik ilk hazırlanırken herşeyi tam anlamıyla ön göremedik / zaten göremeyiz de bu tür değişiklikleri yapmaya devam edeceğiz. Çünkü kot farkının devasa olduğu yerlerde yola nazaran set teşkil eden parsellerde bahçe duvarlarıyla ilgili bu hüküm değiştirilmeden önceki haliyle uygulanamaz idi. Şimdi tabii zeminden kotlandırılan parseller ile alakalı olarak bahçe duvarları revize edilmiş oldu.

3.) Yapı kayıt belgesi alan bağımsız bölümler tadilat ruhsatı almaya engel teşkil etmeyecek şekilde düzenleme getirilmiş

“Bir yapıda bağımsız bölümlerden herhangi birinde plan ve mevzuat hükümleri ile ruhsat ve eki projelerdeki aykırılıklar giderilmedikçe yapının inşasına devam edilemez, iskân edilen diğer bağımsız bölümlerde esaslı tadil veya ilave inşaat işlemleri yapılamaz.”

Maddesi’nden sonra gelmek üzere şu madde eklenmiş:

“Ancak yapı kullanma izin belgesi bulunan bir yapıda, herhangi bir bağımsız bölüme usulüne uygun olarak düzenlenen yapı kayıt belgesi, yapının ruhsat eki projesine uygun diğer kısımlarında yapılacak tadilata engel teşkil etmez. Bu kapsamda tadilat yapılması, Yapı Kayıt Belgesi olan bağımsız bölüme ilave bir hak sağlamaz. Bu durum yapı ruhsatının diğer hususlar bölümünde belirtilir.”

4.) Bir parselde ruhsatsız yapı bulunması halinde ruhsat düzenlenemez hükmü, yapı kayıt belgesiyle yeni yapı ruhsatı düzenlenebilir şeklinde değiştirilmiş.

“Bir parselde ruhsatsız yapı bulunması halinde, bu yapı ruhsata bağlanmadan ya da yıkılmadan yeni yapı ruhsatı düzenlenemez.”

Maddesine ilave olarak aşağıdaki madde eklenmiş;

“Ancak parselde, usulüne uygun olarak yapı kayıt belgesi düzenlenmiş bir yapının bulunması, parsel için plan ve mevzuat ile belirlenen yapılaşma koşulları dâhilinde yapılacak yeni yapılara engel teşkil etmez. Yapı kayıt belgeli yapının plan ve yönetmelikle verilebilecek azami yapılaşma koşullarını aşan kısımları emsal ve taban alanı hesabında dikkate alınmaz. Yapı ruhsatı düzenlenmesi, yapı kayıt belgesi olan yapıya ilave bir hak sağlamaz.”

Bu maddenin biraz sıkıntılı olabileceğini düşünüyorum. “Azami yapılaşma koşullarını aşan” bir yapının da bulunduğu parselde yeni yapı ruhsatı için başvuruda bulunulduğunda büyük sıkıntılar yaşanabileceğini düşünüyorum.

5.) Yağmur sularının toplanarak değerlendirilmesi için düzenleme yapılmış..

“2000 m²’den büyük parsellerde yapılacak yapılarda mekanik tesisat projesine; çatı yüzeyi yağmur sularının, tabii zemin altında tesis edilecek yağmursuyu toplama tankında toplanması, gerekmesi halinde filtre edilerek yeniden kullanılması amacıyla yağmursuyu toplama sistemi projesi de eklenir. İlgili idarelerce daha küçük parsellere ilişkin de zorunluluk getirilebilir. Yağmursuyu toplama tankı, parselin yan, arka veya parsel sınırına 3 m. den fazla yaklaşmamak kaydı ile ön bahçe zemini altında konumlandırılır. Toplama tankı tahliye hattı varsa yağmursuyu şebekesine bağlanır, atık su şebekesine bağlanamaz.”

Yukarıdaki maddeyle birlikte artık 2000 metrekare’den büyük parsellerde yağmur sularının toplanarak değerlendirilmesi hükmü kesinleşmiş oldu.

Peki bu değişiklikler diğer imar yönetmeliklerini de etkileyecek mi?

İşin esas boyutu bu işte. Yönetmeliğin değiştirilebilen hükümleri ile değiştirilemeyen hükümleri incelenerek bu soruya yanıt vermek gerekir. Dolayısıyla hemen Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin değiştirilemeyen hükümleri’ni sayalım; Yönetmeliğin birinci, ikinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu bölümleri, geçici maddeleri ile 19 uncu ve 20 nci maddelerinde yer alan hükümleri kât-i surette değiştirilemiyor. Yani planlı alanlarda ne ise, yerel imar yönetmeliği’nde de o geçerli olacaktır.

Yapılan değişiklikleri yukarıda 5 madde ile sıraladım. Bu maddelerin hangileri değiştirilemeyen hükümlerde yer alıyor yani hangileri yerel imar yönetmeliklerinde de uygulanacak şimdi ona bakalım;

 • 1. MADDE; yönetmeliğin 4. bölümünde yer aldığından (örneğin İBB İmar Yönetmeliği’nde değişiklik yapılana dek) uygulanmayacak.
 • 2. MADDE; yönetmeliğin 5. bölümünde yer aldığından (örneğin İBB İmar Yönetmeliği’nde değişiklik yapılana dek) uygulanmayacak.
 • 3. MADDE; yönetmeliğin 6. bölümünde yer aldığından değiştirilemeyen hükümlerden olduğundan bu madde yerel imar yönetmelikleri güncellenene dek planlı alanlar imar yönetmeliği’ne göre uygulanmaya devam edecek. Yani bu değişiklik yansıyacak.
 • 4. MADDE; yönetmeliğin 6. bölümünde yer aldığından değiştirilemeyen hükümlerden olduğundan bu madde yerel imar yönetmelikleri güncellenene dek planlı alanlar imar yönetmeliği’ne göre uygulanmaya devam edecek. Yani bu değişiklik de yansıyacak.
 • 5. MADDE; bu madde de yine 6. bölümde olduğundan uygulanacak.

Hangi maddelerin uygulanacağı hangi maddelerin uygulanmayacağı konusu için imar yönetmeliği’nin 8.bölümü bize yol gösteriyor;

Yönetmeliğin birinci, ikinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu bölümleri, geçici maddeleri ile 19 uncu ve 20 nci maddelerinde yer alan hükümler Bakanlıkça değiştirilmesi halinde, bu değişikliklere ilgili idarelerin yönetmeliklerinde yer verilinceye kadar uygulamalar Bakanlıkça yapılan değişikliklere göre yürütülür. deniliyor. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin en güncel haline bu linkten ulaşabilirsiniz.

Bu yazımızda kapsamlı bir yönetmelik yorumunu sizlerle paylaştık. Bundan bir kaç yıl öncesine dek archizula.com mimarihaber.net gibi sitelerde benzer içerikleri hazırlamıştım. Şimdi BLOG.YAPIFORUMU.COM sitesinde o kalite kokan yazılara devam etmeye çalışıyorum normal işimden vakit buldukça. Böylelikle hem kendimi geliştirmiş oluyorum, hem de insanlara faydalı olmaya çalışıyorum. Yönetmelik değişikliği için fikirlerinizi, yorumlarınızı yapıforumu‘nda veya aşağıdaki yorum bölümünden benimle paylaşabilirsiniz.

Siz de uzmanı olduğunuz bir konu hakkında makale ekle sayfasından kendi yazılarınızı veya haber içeriklerinizi paylaşabilirsiniz.

Murat E. YapıForumu.com Kurucusu ve aynı zamanda yazarı. Teknoloji, dijital trendler ve tasarım tutkunu bir mimar.

Çevre Denetim Yönetmeliği yürürlüğe girdi

Physco
40 saniyede okuyabilirsiniz

İnşaat Maliyetleri Son 3 Yılın Zirvesinde!

Physco
59 saniyede okuyabilirsiniz

2 Replies to “İmar Yönetmeliği’ne bugün eklenen yeni maddeler ne anlama geliyor?”

 1. Yönetmeliğin değiştirilebilir ve değiştirilemez maddelerinde bir yanlışlık var gibime geldi. 54. Ve 55. Maddeler İBB İmar Yönetmeliğinin 6. Bölümünde değil 5. Bölümde yer alıyorlar.

  1. “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin değiştirilemeyen hükümleri yani birinci, ikinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu bölümleri, geçici maddeleri ile 19 uncu ve 20 nci maddelerinde yer alan hükümler Bakanlıkça değiştirilmesi halinde, bu değişikliklere ilgili idarelerin yönetmeliklerinde yer verilinceye kadar uygulamalar Bakanlıkça yapılan değişikliklere göre yürütülür” deniliyor. Yani İstanbul İmar Yönetmeliği’nin değil Planlı alanlar imar yönetmeliği’nin değiştirilebilir veya değiştirilemez hükümlerine bakmak icap ediyor.

Bu yazıyı yorumlayın!