Physco Tasarım, çizim ve görselleştirme araçları hakkında meraklı bir tasarımcı.

Parselasyon işlemi nedir? Nasıl yapılır?

1 dakikada okuyabilirsiniz

Henüz işlenmemiş, ham araziler üzerinde yapılan çalışmalara parselasyon işlemi denir. Parselasyon işleminin amacı ham araziler üzerinde imar parselleri yaratmaktır.

Parselasyon işlemi sayesinde plan sınırları içerisinde bulunan fakat henüz işlenmemiş ve düzenlemesi yapılmayan arazilerin şekillenmesi sağlanmaktadır. 

Yasal düzenlemelere ve imar planına uygun biçimde yapılaşmayı sağlayabilmek ve genel hizmet alanlarının kamunun yönetimine geçişini sağlamak amacıyla parselasyon planları düzenlenmektedir.

Parselasyon planları arazinin parsel durumlarını gösteren ve tapu kütüğüne kaydedilme işleminde taban görevi gören planlardır.

Parselasyon işlemi nasıl yapılmaktadır?

Parselasyon işleminin bazı sıraları bulunmaktadır. Öncelikli olarak ifraz işlemi yapılmaktadır. İfraz işlemi ile kadastro parselinden oluşan arsa imar planı dahilinde imar parseline dönüştürülmektedir. İfraz işleminde sonra tevhit yapılmaktadır.

Tevhit ile imar parsellerinin mevzuat dahilinde verimli kullanımına engel olan durumlar ortadan kaldırılmaktadır. Bu engellerin ortadan kaldırılması için iki veya daha fazla imar parselinin birleştirilmesi gerekmektedir. Parsellerin kullanılabilir hale getirilmesi için bu işlem yapılmaktadır.

Son olarak tahsis uygulamasına geçilmektedir. Tahsis uygulaması ile oluşturulan yeni parseller imar adalarına dağıtılmaktadır. Yani parseller maliklerine dağıtılmaktadır.

Aynı zamanda parselasyon işlemi sırasında bu parseller içerisinde bulunan park, otopark, yol ya da meydan gibi kamu hizmetlerine ayrılan bölümlerin de kapsayacak şekilde ayrılması gerekmektedir.

Parselasyon planı nasıl yapılmaktadır?

Parselasyon işleminin sebebi düzenli kentleşmenin sağlanabilmesidir. Bir arazinin yapılaşmasında temel oluşturmak amacıyla yapılan bu işlem ile tapuda yer alan arsa ya da arazilerin düzenlenme planı oluşturulmaktadır.

Parselasyon planı plan uygulama haritası esas alınarak yapılmaktadır. Bu planı uygularken arazide bulunan imar adalarının rövöle ölçüleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Kesinleşen parselasyon planları tapu kütüklerine kaydedilmek üzere tapu yönetimine gönderilmektedir. Tapu yönetimleri bu tapu kütüklerini parselasyon planını esas alarak düzenlemektedir. 

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre bir parselin bulunduğu imar adasına dair parselasyon planı belediye encümeni tarafından onaylanıp tapuya kaydedilmez ise o imar adasında bulunan parselle ilgili yapı ruhsatı verilmemektedir.

Belediye tarafından onaylanan planlar bir ay süreyle ilgili idarede asılmaktadır. Bu süre sonunda kesinleşen ve tahsis edilmesi kabul edilen planlar ilan edilmektedir.

Siz de uzmanı olduğunuz bir konu hakkında makale ekle sayfasından kendi yazılarınızı veya haber içeriklerinizi paylaşabilirsiniz.

Physco Tasarım, çizim ve görselleştirme araçları hakkında meraklı bir tasarımcı.

Kadastro Parseli Ne Anlama Gelir?

Physco
1 dakikada okuyabilirsiniz

Ozalit nedir? Metrekare maliyetleri hakkında..

Ahsen B.
1 dakikada okuyabilirsiniz

Teras çatı nedir?

Murat E.
58 saniyede okuyabilirsiniz

Bu yazıyı yorumlayın!