imar planı

Parselasyon işlemi nedir? Nasıl yapılır?

Henüz işlenmemiş, ham araziler üzerinde yapılan çalışmalara parselasyon işlemi denir. Parselasyon işleminin amacı ham araziler üzerinde imar parselleri yaratmaktır. Parselasyon işlemi sayesinde plan sınırları...
Physco
1 dakikada okuyabilirsiniz

Mevzii imar planı ne anlama gelmektedir?

Mevzii imar planı hali hazırda yürürlükteki imar planları ile örtüşmeyecek durumda olan birkaç parselde yapılan imar planlarına denir. Mevzii imar planının düzenlemesi de imar...
Misafir Kullanıcı
1 dakikada okuyabilirsiniz

Nazım imar planı ne anlama gelmektedir?

Çevre uygulama düzenin bakımından uygulama imar planına kaynaklık eden ve onun temelini oluşturan Nazım imar planı, özellikle çevrenin, yörenin ve çalışılan alanların en iyi...
Physco
50 saniyede okuyabilirsiniz